1PT 1tżiug
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 informatyka AS 27 j.niemiecki MS 32 podst. przed KX 30 geografia ZJ 4 religia ZA 40
2 9:00- 9:45 r_angielski Go 31 wok AW 33 tech. g. tow MF C1 chemia JI 1 zas. żyw. Ku C3
3 9:50-10:35 j.angielski Go 31 e_dla_bezp ZJ 1 zp_tech_gas-1/2 GM C2
zp_tech_gas-2/2 MF C1
religia ZA 40 podst. przed KX 30
4 10:50-11:35 fizyka Ko 3 wos SK 41 zp_tech_gas-1/2 GM C2
zp_tech_gas-2/2 MF C1
wf-1/2 #Wf1 sg3
wf-2/2 #Wf2 sg2
wf-1/2 #Wf1 sg3
wf-2/2 #Wf2 sg2
5 11:45-12:30 matematyka ZE 9 j. polski JK 29 zp_tech_gas-1/2 GM C2
zp_tech_gas-2/2 MF C1
wf-1/2 #Wf1 sg3
wf-2/2 #Wf2 sg2
tech. g. tow MF C1
6 12:40-13:25 historia SK 41 j.angielski Go 31 zp_tech_gas-1/2 GM C2
zp_tech_gas-2/2 MF C1
biologia JI 1 tech. g. tow MF C1
7 13:30-14:15 j. polski JK 29 w.tech i bhp Ku C3 zp_tech_gas-1/2 GM C2
zp_tech_gas-2/2 MF C1
matematyka ZE 9 zaj. z wych. MF C1
Obowiązuje od: 29.01.2018 do 25.02.2018
Drukuj plan
wygenerowano 25.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum